ตั้งราคาขายสินค้า อย่างไร ไม่ให้ขาดทุน

ตั้งราคาขายสินค้า อย่างไร ไม่ให้ขาดทุน

ตั้งราคาขายสินค้าอย่างไรไม่ให้ขาดทุน 𓏭 หลายคนอาจจะเคยเจอกับปัญหานี้ ขายสินค้าได้เยอะมาก แต่ทำไมขาดทุน ทำธุรกิจ ต้องได้กำไร ถ้าทำแล้วไม่ได้กำไร อันนั้นเรียกว่าทำการกุศล   ต้นทุนสินค้าที่แท้จริง = วัตถุดิบ+การบริหาร+การตลาด   วัตถุดิบ 🥑*・῾ คือต้นทุนที่เป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าเพื่อออกมาจำหน่าย การบริหาร ˒˒ 📔 การบริหารก็เป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นส่วนของต้นทุนด้วยเช่นกัน ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจัดส่งสินค้า เราจำเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาคำนวณอย่างละเอียด การตลาด 🎪 ⸝⸝° การตลาดเป็นค่าใช้จ่ายที่คนทั่วไปมักจะลืมนึกถึง ค่าใช้จ่ายในด้านนี้ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเพื่อให้สินค้าและแบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ มาลองคำนวณกันหาต้นทุนสินค้าที่แท้จริงกัน สมมติว่าเราผลิตสินค้าออกมา 1,000 ชิ้น มีต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารอยู่ที่ 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตลาดอยู่ที่ 20,000 บาท ต้นทุนที่แท้จริงของการผลิตสินค้านี้จะเท่ากับ 100,000 + 30,000 + 20,000 = 150,000 บาทหรือเท่ากับ …

ตั้งราคาขายสินค้า อย่างไร ไม่ให้ขาดทุน Read More »